Subteno

Eldonejo

ISAE

Subteni finance

  • fari donacon: ĝiru donacon al Universala Esperanto-Asocio (UEA) indikante UEA-konton “isae-z” (vidu la pag-manierojn de UEA)

Subteni alimanjere

  • ensendi sciencan kontribuon por venonta eldono: registriĝu ĉe nia retejo kaj sendu vian sciencan kontribuon
  • iĝi revizianto: registriĝu ĉe nia retejo, indiku vian emon iĝi revizianto kaj viajn interes-fakojn.
  • aboni la revuon, nelaste ĉar plej freŝdataj artikoloj alireblas nur por abonantoj.
  • aĉeti aŭ/kaj recenzi jarvolumon
  • konigi nian revuon al aliaj homoj: parolu kun aliaj homoj pri nia revuo