Scienca Revuo

Ek de 1949 la Scienca Revuo kovras ĉiajn sciencajn fakojn. Ĝin eldonas ISAE, la Internacia Scienca Asocio Esperantista.

Novaĵoj pri ISAE kaj Scienca Revuo

Nova estrarano: Anthony Lucas

Ni ĝojas bonvenigi en nia estraro novan membron, nome Anthony Lucas. Li kaj Johannes Mueller ekde nun dividas inter si la taskon de la redaktisto de Scienca Revuo. Anthony okupiĝos pri la kunordiga laboro kaj la kontakto kun la aŭtoroj. Johannes okupiĝos pri la teknika flanko de la eldonado de la revuo kaj funkciado de la servila infrastrukturo.

La fakta efektiviĝo de tiu ŝanĝo okazos en la sekvaj monatoj. Ni esperas ke Anthony donos pli da freŝaj impulsoj al la agado de ISAE.

Nova retejo pri aktualaĵoj

Por pli ofte kaj pli aktuale informi pri novaj aferoj ene de ISAE kaj de la scienca mondo ĝenerale ni lanĉis novan retejon https://aktuale.scienca-revuo.info. Tie aperos novaĵoj pri ISAE kaj ankaŭ sciencaj artikoloj kaj artikoleto. Scienca Revuo restos la ĉefa eldonaĵo. En Scienca Revuo aperos reviziitaj artikoloj. La nova retejo pli fokusiĝas pri mallongaj sed pli oftaj kontribuoj.

Membrokotizoj

La estraro de ISAE dum UK 2015 en Lillo decidis disponebligi ĉiujn enhavojn de Scienca Revuo senpage laŭ krea komunaĵo (CC-BY-ND) tuj post la ties apero. Tiam ni perdas la kialon postuli membrokotizojn, do la enspezoj de ISAE povas veni nur per donacoj kaj per vendo de la jara papera libro. Espereble estontece eblas malaltigi la pagojn al UEA kiuj necesas por havi la eblon publike kunsidi dum UK.